Pocetna strana DrenikNet web sajtaDrenikNet - Hronika danaDrenikNet - Biznis vestiDrenikNet - Sportske vestiDrenikNet - Vesti iz kulture, muzike i zabaveDrenikNet - Download serverDrenikNet - Internet oglasiDrenikNet - ForumDrenikNet - PricaonicaInformacije o DrenikNet-u


Vrati se na prvu stranu HELP sistema DrenikNet pomoć internet korisnicima v2.1 - Podešavanje: Microsoft Windows Me
Web uputstvo | O internetu | Kako se povezati | Internet programi | Česta pitanja | Internet termini | O nama

       3.1 - Windows 95/98/98se
            3.1.1  Uvod
            3.1.2  Podešavanje Dial-UP-a
            3.1.3  DialUP connection wizard 
            3.1.4  Precizna podešavanja
                  3.1.4.1  Pozivni broj
                  3.1.4.2  Modem setup
                  3.1.4.3  Opcije konekcije
                  3.1.4.4  Vrste servera
                  3.1.4.5  TCP/IP podešavanja
            3.1.5  Konektovanje na internet

       3.2 - Windows Me 

            3.2.1  Uvod
            3.2.2  Podešavanje Dial-UP-a
            3.2.3  DialUP connection wizard 
            3.2.4  Precizna podešavanja
                  3.2.4.1  Pozivni broj
                  3.2.4.2  Modem setup
                  3.2.4.3  Opcije konekcije
                  3.2.4.4  Vrste servera
                  3.2.4.5  TCP/IP podešavanja
            3.2.5  Konektovanje na internet

3.2.1  Uvod
Pre svega potreban vam je PC računar sa navedenim operativnim sistemom, modem, kvalitetna telefonska linija kao i vreme kod vašeg lokalnog internet provajdera (DrenikNet). Pri kupovini vašeg računara obratite pažnju da Vaš budući računar poseduje modem, kao i instalirane drajvere (programi koji omogućuju komunikaciju između modema i računara) kao i da vam je pravilno instaliran TCP/IP protokol. Isto tako potreban vam je i DialUP networking software koji se instalira prilikom instalacije Windows operativnog sistema, međutim ovo bi trebalo da vam je podesio vaš lokalni diler kompjuterske opreme.


3.2.2 Podešavanje DialUP networking-a
Podešavanje DialUP networkinga u operativnom sistemu Windows Me je nesto laksi nego kod ostalih operativnih sistema. Da bi ste otvorili DialUP Networking prozor potrebno je da kliknete na dugme Start koje se najčešće nalazi u donjem levom uglu, a zatim pošto se start meni otvori, dođete mišem do opcije Settings, sačekate da vam se otvori novi meni i kliknete levim dugmetom na DialUp Networking opciju.Pošto ste kliknuli na meni DialUP networking otvorio vam se prozor u kome imate ikonicu Make New connection. Uz pomoć ove ikonice kreiraćete vaš DialUP nalog, sa kojim ćete se konektovati na vašeg internet provajdera. Kliknite x2 na ikonicu Make New Connection da bi ste startovali DialUP connection wizard-a koji će vam u 3 koraka kreirati vašu DialUP konekciju koju ćete kasnije finije podesiti.
3.2.3  DialUP connection wizard

DialUP connection wizard će vam postaviti par pitanja na koja treba da odgovorite sledećim redosledom

Prozor broj 1
Pitanje: Type a name for the computer you are dialing: (prev. Otkucaj ime kompjutera koji pozivaš)
U polje ispod ovog pitanja treba da unesete ime vašeg internet provajdera, u ovom sličaju to je DrenikNet

Pitanje: Select a device (prev. Odaberite uređaj)
Polje koje se nalazi ispod ovog pitanja ćemo nazvati pokretni prozor, u ovom delu potrebno je da izaberete vaš uređaj kojim ćete se konektovati na internet (modem). U najvećem broju slučajeva ovde bi trebala da bude samo jedna opcija koja je odmah i selektovana pa samim tim ne bi ste trebali ništa da dirate.Posle ovoga trebate da kliknete na dugme Next (koje vas prebacuje na sledeći prozor)


Prozor broj 2
Postavljeno pitanje
Type the phone number for the computer you want to call 
(prev. Otkucajte broj telefona koji želite da pozovete)

Polja za odgovor
Area code (prev. pozivni broj)  
Telephone number (prev. Telefonski broj)  
Country or region code (prev. Pozivni broj države)

Unutar polja Area code potrebno je da unesete pozivni znak za vaš grad u ovom slučaju je to pozivni znak za Beograd (011) a unutar polja Telephone number treba da unesete broj telefona vašeg lokalnog internet provajdera u ovom slučaju to je DrenikNet (3060600). Country or region code nije potrebno podešavati pošto će ovaj segment biti isključen u kasnijim finim podešavanjima.Pošto ste uneli DrenikNet DialIN broj telefona (3060600) potrebno je da kliknete na dugme next i pređete na novi prozor.


Prozor broj 3
You have successfully created a new DialUP Networking connection called DrenikNet 01
(prev. Uspešno ste kreirali novi dialup networking konekciju pod nazivom DrenikNet 01)

Click finish to save it in your DialUP networking folder. Double-click it to connect.
To edit this connection later, click it, click the file menu and then click propereties.
(prev. kliknite na finish ukoliko želite da sačuvate ovu konekciju u vašem dialup networking direktorijumu. Ukoliko kasnije želite da modifikujete ovu konekciju, selektujte je, kliknite na file meni i zatim kliknite na propereties).Pošto ste kliknuli na dugme finish kreirali ste vašu prvu DialUP ikonicu.


3.2.4  Preciznija podešavanja
Preciznija podešavanja vaše DialUP konekcije podrzazumevaju prilagođavanje vaše konekcije određenom internet provajderu (u ovom slučaju u pitanju je DrenikNet). Svaki internet provajder pruža određene mogućnosti koje se mogu po potrebi uključiti ili isključiti u ovom segmentu.Pošto ste otvorili ovaj prozor potrebno je da selektujete vašu dialup ikonicu DrenikNet tako što ćete kliknuti samo jednom na nju levim tasterom miša. zatim potrebno je da takođe jedanput kliknete na istu ikonicu levim tasterom miša i zatim odaberete opciju Properties


3.2.4.1  Pozivni broj

Pošto ste kliknuli na opciju properties otvorio vam se novi prozor u kome je potrebno da fino podesite vašu internet konekciju. 

Prva fascikla General pruža vam informacije koje se tiču DialIN telefona vašeg internet provajdera. 

Potrebno je da isključite opciju : Use are acode and Dialing properties ukoliko pozivate DrenikNet iz Beograda, a ukioliko se konektujete van Beograda obavezno unesite unutar polja Area code pozivni znak za Beograd (011). 

Posle ovoga potrebno je da kliknete na opciju Configure da bi ste fino podesili vaš uređaj za komunikaciju, u ovom slučaju u pitanju je modem.

 

3.2.4.2  Modem setup

Otvoren vam je novi prozor u kojem podešavate vaš uređaj za komunikaciju (modem). 

Na ovoj fascikli (General) možete podesiti jačinu zvuka (Speaker volume) koji modem signalizira svoju konekciju. Ukoliko vam je zvuk suviše jak možete slider pomeriti na levu stranu i na taj način prigušiti ili skroz isključiti zvučnik na vašem modemu. Naš savet je da ostavite barem tiho uključen zvučnik da bi ste čuli da li je modem uspostavio vezu i da li je okrenuo pravi broj, jel znate da naše centrale ponekad znaju da "prebace" liniju i time može da se desi da nekoga uznemiravate bespotrebno. 

Ukoliko koristite ISDN uređaj opcija za podešavanje zvuka pri konektovanju vam nije dostupna.

Ukoliko ste zadovoljni kliknite na sledeću fasciklu Connection

 

3.2.4.3  Opcije konekcije

Fascikla Connection je veoma važna za korisnike u Yu iz prostog razloga što ukoliko ostavite uključenu opciju Wait for dial tone before dialing nećete biti u mogućnosti da se konektujete ni na jednog internet provajdera pošto naše centrale ne podržavaju ovu vrstu signalizacije. Ovu opciju obavezno isključite, kao što je prikazano na slici ona ne sme biti štiklirana. 

Sledeću opciju Cancel the call if not connected within 60 secs. Možete isključiti pošto ona služi da ukoliko se vaš modem ne konektuje u roku od 60 sekundi da prekine vezi i zatim pokuša da se ponovo konektuje. Ukoliko imate problema sa vašom telefonskom linijom ili posedujete stariji modem savetujemo vam da ovu opciju takođe isključite ili postavite malo duži vremenski interval.

Pošto ste podesili sve kliknite na dugme OK da bi ste se vratili na predhodni prozor.

 

3.2.4.4  Vrste servera

Sada je potrebno da kliknete na fasciklu Server types. Na ovoj fascikli podesite sve kao što smo vam prikazali na ovoj slici. Druge opcije slobodno možete isključiti.

Unutar sekcije (Advanced options) podesite opciju Enable software compression

Veoma je bitno da u okviru sekcije mrežnih protokola (Allowed network protocols) bude uključena opcija TCP/IP.

Vaš sledeći klik je na dugme TCP/IP Settings da bi ste podesili TCP/IP protokol prema vašem internet provajderu, u ovom slučaju DrenikNet-u.

 

3.2.4.5  TCP/IP podešavanja

Unutar ovog prozora potrebno je da podesite opcije koje se direktno tiču TCP/IP protokola. 

DrenikNet se potrudio da svojim korisnicima olakša ova podešavanja, i podesio svoje servere da automatski dodeljuju vama sve IP adrese, tako da vi nemate potrebe da podešavate ove adrese. Međutim potrebno je da podesite donje dve opcije.

Znači obavezno uključite opcije

Use IP header compression

Use default gateway on remote network

Pošto ste podesili sve kao što je prikazano na slici možete kliknuti na OK dugme da bi ste se vratili na predhodni ekran, a zazim ponovo na dugme OK da bi ste se vratili skroz na početak.


3.2.5  Konektovanje na internet
Pošto ste podesili sve kao što smo vam rekli, možete kliknuti x2 na ikonicu DrenikNet da bi ste se po prvi put konektovali na internet putem vašeg internet provajdera DrenikNet.Otvorio vam se prozor Connect to koji vam od sad služi za konektovanje na internet. Potrebno je da unesete vaše korisničko ime kao i vašu lozinku i zazim da kliknete na dugme Connect (konektuj se)


O nama | Tehnička podrška | Često postavljana pitanja | Kontaktirajte nas | Ugovor
Copyright © 1998 - 2003 Drenik d.o.o, All rights reserved - Sva prava zadržana - DrenikNet is a registered service mark of Drenik d.o.o
Web design created by Luka Gerzić, PHP/ASP code by Predrag Rolović
This site is powered by Intel, Open Source and Microsoft tehnology